Kulcsfogalmak

 

cégbíróság = minden gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet gyakorló bírói szervezet

cégbejegyzés = minden gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel nyeri el jogalanyiságát, és a lényeges adatai nyilvánossá válnak

társasági szerződés = a tagok egymáshoz való viszonyát rögzítő okirat

egyéni vállalkozói igazolvány = közokirat, amely érvényességének fennállásáig közhitelesen igazolja a benne feltüntetett - az egyéni vállalkozással összefüggő – adatokat